Cezary Pakulski

Cezary Pakulski

Dr hab. n. med., lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM oraz lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. 

W latach 2001-2010, jako konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, współorganizował Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim. W latach 2009 – 2013 członek Okręgowej Rady Lekarskiej i jej prezydium – VI kadencja. 

Inicjator i współorganizator Centrum Urazowego dla Dorosłych i Centrum Urazowego dla Dzieci w SPSK nr 1 w Szczecinie. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 konsultant Programu Zdrowotnego Wiosny Roberta Biedronia. Startował w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji .

Felietony: Cezary Pakulski

Psychiatria dziecięca – propozycja systemowego rozwiązania

System kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim Psychiatria dziecięca przez wiele ostatnich lat, przez wszystkich dotychczas rządzących była traktowana bezdusznie. Zdjęcia dzieci leżących w oddziałach psychiatrycznych na materacach na

KONCEPCJA REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT SPOŁECZNY – Szczecin 2019 (aktualizacja 2020)(dr hab. n. med. Cezary Pakulski; mgr Marek Przygodzki) CZĘŚĆ I: ANALIZA SYTUACJI W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA – JAK JEST TERAZ ? WPROWADZENIE System ochrony zdrowia w Polsce jest

Czy można pokonać covid-19?

Projekt „Zastosowanie leków blokujących receptor NMDA (amantadyna, ketamina, magnez) w leczeniu chorych z objawowym zakażeniem SARS-CoV-2” – dr hab. n. med. Cezary Pakulski Każdego dnia na całym świecie, w oddziałach intensywnej terapii i poza nimi,

Czy system ochrony zdrowia można naprawić?

Jaka jest kondycja systemu ochrony zdrowia w Polsce wszyscy wiemy. Zapóźnienia, których świadkami jesteśmy od lat, stają się szczególnie widoczne teraz, w czasach rozlewającej się również po Polsce pandemii. Niektóre sektory systemu ochrony zdrowia niemal