Cezary Pakulski

Cezary Pakulski

Dr hab. n. med., lekarz i nauczyciel akademicki, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM oraz lekarz kierujący oddziału intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. 

W latach 2001-2010, jako konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, współorganizował Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim. W latach 2009 – 2013 członek Okręgowej Rady Lekarskiej i jej prezydium – VI kadencja. 

Inicjator i współorganizator Centrum Urazowego dla Dorosłych i Centrum Urazowego dla Dzieci w SPSK nr 1 w Szczecinie. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019 konsultant Programu Zdrowotnego Wiosny Roberta Biedronia. Startował w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji .

Felietony: Cezary Pakulski


Czy można pokonać covid-19?


Cezary Pakulski

Każdego dnia na całym świecie, w oddziałach intensywnej terapii i poza nimi, z powodu COVID-19 umiera wielu chorych. Część z tych, którzy przeżywają, w następstwie rozległych i nieodwracalnych pozapalnych zmian w płucach staje się oddechowymi


Czy system ochrony zdrowia można naprawić?


Opracowanie zbiorowe

Jaka jest kondycja systemu ochrony zdrowia w Polsce wszyscy wiemy. Zapóźnienia, których świadkami jesteśmy od lat, stają się szczególnie widoczne teraz, w czasach rozlewającej się również po Polsce pandemii. Niektóre sektory systemu ochrony zdrowia niemal


Psychiatria dziecięca – mamy pomysł!


Cezary Pakulski

Przedstawiamy system kompleksowej i skoordynowanej opieki psychologiczno-psychiatrycznej
dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część 0: Skrót opisu projektu


Opracowanie zbiorowe

W tym dokumencie prezentujemy skrót najważniejszych przemyśleń, dotyczących ogólnej koncepcji proponowanej reformy oraz opisów konkretnych działań, które naszym zdaniem należy szybko podjąć. Te działania powinny spowodować generalną zmianę filozofii funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia (SOZ).


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część I: Analiza sytuacji w SOZ – jak jest teraz?


Opracowanie zbiorowe

Wprowadzenie System ochrony zdrowia w Polsce jest po ciężkich, trwających już wiele lat przejściach. Jego działanie jest generalnie źle oceniane, zarówno przez społeczeństwo jak i przez personel medyczny. Sytuacja stale pogarsza się, pomimo przeprowadzania kolejnych


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część II: Wstępne założenia proponowanej reformy


Opracowanie zbiorowe

Przystępując do opracowania projektu reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) zaczęliśmy od szukania przyczyn problemów uporczywie gnębiących system i powodów nieskuteczności wielu kolejnych prób jego naprawiania. W części I „Analiza sytuacji w SOZ – jak jest


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część III: Przegląd proponowanych zmian i działań


Opracowanie zbiorowe

Proponujemy wprowadzenie w pierwszym etapie reformy następujących zmian i podjęcie następujących działań: 1. PRZYWRÓCIĆ HARMONIĘ WEWNĘTRZNĄ W DZIAŁANIU PUBLICZNEGO SEKTORA SOZ. Trzeba dokonać prawdziwego uspołecznienia państwowego sektora SOZ i wyeliminować istniejące w nim sprzeczności wewnętrzne.


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część IV: Dodatkowe wyjaśnienia proponowanych działań


Opracowanie zbiorowe

W pierwszym etapie proponowanej reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) należy wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne i zasady działania, które doprowadzą do powstania sytuacji, w której ten system będzie mógł oraz musiał być kompetentny, bardziej wydajny usługowo,


Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część III + IV: Przegląd proponowanych zmian i działań – wersja jednolita


Opracowanie zbiorowe

W pierwszym etapie proponowanej reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) należy wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne i zasady działania, które doprowadzą do powstania sytuacji, w której ten system będzie mógł oraz musiał być kompetentny, bardziej wydajny usługowo,