Debata nad projektem reformy systemu opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna w Polsce jest w stanie przedzawałowym. Aby zapewnić obywatelom możliwość skutecznego leczenia, nie wystarczy do systemu dosypać pieniędzy. Dwaj specjaliści – dr hab. n. med Cezary Pakulski i przedsiębiorca – Marek Przygodzki opracowali projekt reformy systemu ochrony zdrowia. Przeprowadzimy szereg debat w Polsce, w trakcie których porozmawiamy o tym projekcie. O jego wadach, zaletach, o propozycjach modyfikacji, czy wręcz zmiany. Do debaty zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, niemedycznych pracowników służby zdrowia, a także pacjentów. Po zebraniu wszystkich uwag i dopracowaniu projektu, uwzględniając pozyskane w trakcie debat informacje, przedstawimy tak przygotowaną propozycję polskim politykom.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się pełna wersja projektu, a także informacje o pierwszej debacie.

Zapraszamy do współpracy – jeśli chcesz zorganizować debatę u siebie w mieście, skontaktuj się z nami: stowarzyszenie@placsolidarnosci.pl