Innowacyjność – a co to takiego?

Unia Europejska jest piątą gospodarką na świecie pod kątem innowacyjności. Wyprzedzają ją takie kraje jak Korea Południowa, Kanada, Australia i Japonia. W ciągu roku UE wyprzedziła nawet Stany Zjednoczone. 

Biorąc pod uwagę raport dla krajów członkowskich UE, Polska znalazła się w ostatniej dziesiątce rankingu – na miejscu 24, wyprzedzając jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Polska, z wynikiem 56,1%, została ujęta w grupie krajów „moderate innovators”, dla których wskaźnik innowacyjności zawiera się w przedziale 50%-90%.  

Raport bardzo wysoko ocenia Polskę jako kraj, który stwarza przyjazne otoczenie dla innowacji, lecz to niestety wszystko, co wyróżnia nas w nim pozytywnie. Wg raportu są czynniki, które mają największe znaczenie dla innowacyjności w analizowanym rankingu. Są to przede wszystkim: zasoby ludzkie, atrakcyjność systemów badawczych oraz powiązania pomiędzy sektorem przedsiębiorstw prywatnych, a sferą publiczną. Kraje, które znajdują się tu w czołówce, to: Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia. Natomiast Polska znajduje się tu odpowiednio na 22, 25 i 25 miejscu. Potrzebujemy rozwiązań, które będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez działanie w zakresie wzrostu jakości zasobów ludzkich oraz współpracy publiczno-prywatnej. 

Wymagającą i długoterminową drogą do poprawy jakości zasobów ludzkich jest wzmocnienie systemu edukacji na każdym etapie, nie tylko poprzez jego zmianę, ale także poprzez przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Tylko taka kadra w powiązaniu z zaangażowaniem może zagwarantować najwyższą jakość kształcenia dzieci i młodzieży, którzy będą w przyszłości tworzyć wysoko wykwalifikowany i innowacyjny personel na rynku pracy. Aby zmienić aktualną sytuację w edukacji, której kulminacją były wiosenne protesty, proponujemy następujące rozwiązania: 

  • Godne wynagrodzenia w sektorze publicznym, gdzie minimalna płaca wyniesie nie mniej niż 3500 zł brutto 
  • Więcej pieniędzy dla nauki, aby stworzyć atrakcyjny finansowo system, który pozwoli wykształconej kadrze spokojnie prowadzić badania w naszym kraju bez obaw o utrzymanie rodziny.  

Tylko edukacja na najwyższym światowym poziomie pozwoli nam na dynamiczny rozwój i zrównanie się z państwami Europy Zachodniej. Możemy to osiągnąć wyłącznie inwestując w tych, którzy uczą nasze dzieci, a także przyciągając tych, którzy będą uczyć z pasją w nowoczesnej szkole. Zwiększanie wynagrodzeń nauczycieli, wzrost nakładów na edukację do ponad 2% PKB i wsparcie młodych innowatorów to pierwsze kroki, które zbliżą nas do tego celu. 

Autorka: Agnieszka Mastalerz