Marek Przygodzki

Kim jestem?

Jestem starym człowiekiem,  który na drodze życia zebrał dużo wiedzy i doświadczeń.

Byłem aktywnym działaczem politycznym i społecznym w czasach polskich, ustrojowych przemian, pomiędzy marcem 1968r, a czerwcem 1989r.  Potem wycofałem się z polityki, gdyż przestałem do niej nie pasować, a wydawało mi się, że sprawy idą w dobrą stronę. Dzisiaj boli mnie to co się aktualnie dzieje w polskiej i światowej polityce więc znowu próbuję przemówić do polityków głosem „obserwatora” z dalekiego Szczecina.

Dzisiaj wiem o tym, że katastrofa klimatyczna zniszczy nasz świat za niewielką chwilę.  Jestem przekonany o tym, że ta „kometa” już nadlatuje, gdyż jako żeglarz, alpinista i  podróżnik przez wiele lat obserwowałem zmiany zachodzące w przyrodzie. A jako inżynier mechanik dobrze rozumiem procesy powodujące zmiany klimatu. Teraz dalej zbieram i analizuję informacje dotyczące tej tematyki. Staram się też pisać o tym problemie językiem prostym, zrozumiałym dla zwykłych ludzi. Uważam, zdołamy zatrzymać nadchodząca katastrofę, jeżeli społeczeństwa wywrą wielką presja na polityków i zmuszą ich do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej.  To nastąpi wtedy, gdy miliony ludzi zaczną być w pełni świadome powagi i bliskości tego strasznego zagrożenia.

Dzisiaj jestem wizjonerem, specjalistą od opracowywania innowacyjnych rozwiązań trudnych problemów.  Niestety, ale moje innowacyjne projekty i opracowania mocno odbiegają od tego, co wszyscy już znają i lubią. Myślę, że to, co piszę nie jest głupie, a może nawet jest ważne, ale nie jestem byłym ministrem ani nie mam tytułów naukowych. Więc te opracowania trudno się „sprzedają”. Nie potrafię przebić się z nimi do mediów głównego nurtu i szerokiej opinii  publicznej. Jestem już za stary na to, żebym mógł dać radę sam zrobić wielką zadymę w Internecie.  W tej sprawie muszę liczyć na indywidualnych odkrywców, którzy pchną te myśli dalej w świat. Może na czytelników tej strony.

lipiec, 2020 r.

Marek Przygodzki

Felietony: Marek PrzygodzkiPakiet antykryzysowy teraz, ale co potem?


Marek Przygodzki

Czas zacząć myśleć o tym, co będzie dalej. Pakiet antykryzysowy zaproponowany przez rząd najpewniej z niewielkimi poprawkami zostanie w tych dniach uchwalony oraz zacznie działać. Czy on spełnia chociażby minimalne potrzeby i oczekiwania? Zdecydowanie nie.Czy system ochrony zdrowia można naprawić?


Opracowanie zbiorowe

Jaka jest kondycja systemu ochrony zdrowia w Polsce wszyscy wiemy. Zapóźnienia, których świadkami jesteśmy od lat, stają się szczególnie widoczne teraz, w czasach rozlewającej się również po Polsce pandemii. Niektóre sektory systemu ochrony zdrowia niemalMusimy ratować Puszczę Bukową


Marek Przygodzki

Aż trudno uwierzyć, ale niestety w naszym kraju najpiękniejsze, stare drzewa z parków krajobrazowych i puszczańskich lasów są traktowane jako paliwo do produkcji elektrycznej „energii odnawialnej”.  W artykule Adama Grzeszczaka (Brunatna moc – Polityka nrReforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część 0: Skrót opisu projektu


Opracowanie zbiorowe

W tym dokumencie prezentujemy skrót najważniejszych przemyśleń, dotyczących ogólnej koncepcji proponowanej reformy oraz opisów konkretnych działań, które naszym zdaniem należy szybko podjąć. Te działania powinny spowodować generalną zmianę filozofii funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia (SOZ).Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część I: Analiza sytuacji w SOZ – jak jest teraz?


Opracowanie zbiorowe

Wprowadzenie System ochrony zdrowia w Polsce jest po ciężkich, trwających już wiele lat przejściach. Jego działanie jest generalnie źle oceniane, zarówno przez społeczeństwo jak i przez personel medyczny. Sytuacja stale pogarsza się, pomimo przeprowadzania kolejnychReforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część II: Wstępne założenia proponowanej reformy


Opracowanie zbiorowe

Przystępując do opracowania projektu reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) zaczęliśmy od szukania przyczyn problemów uporczywie gnębiących system i powodów nieskuteczności wielu kolejnych prób jego naprawiania. W części I „Analiza sytuacji w SOZ – jak jestReforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część III: Przegląd proponowanych zmian i działań


Opracowanie zbiorowe

Proponujemy wprowadzenie w pierwszym etapie reformy następujących zmian i podjęcie następujących działań: 1. PRZYWRÓCIĆ HARMONIĘ WEWNĘTRZNĄ W DZIAŁANIU PUBLICZNEGO SEKTORA SOZ. Trzeba dokonać prawdziwego uspołecznienia państwowego sektora SOZ i wyeliminować istniejące w nim sprzeczności wewnętrzne.Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część IV: Dodatkowe wyjaśnienia proponowanych działań


Opracowanie zbiorowe

W pierwszym etapie proponowanej reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) należy wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne i zasady działania, które doprowadzą do powstania sytuacji, w której ten system będzie mógł oraz musiał być kompetentny, bardziej wydajny usługowo,Reforma Systemu Opieki Zdrowotnej – Część III + IV: Przegląd proponowanych zmian i działań – wersja jednolita


Opracowanie zbiorowe

W pierwszym etapie proponowanej reformy systemu ochrony zdrowia (SOZ) należy wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne i zasady działania, które doprowadzą do powstania sytuacji, w której ten system będzie mógł oraz musiał być kompetentny, bardziej wydajny usługowo,