Warszawa, 7.08.20. Konferencja prasowa kandydatki na rzecznika Praw Obywatelskich Zuzanny Rudzinskiej-Bluszcz, n/z: Zuzanna Rudzinska-Bluszcz,,Image: 550631010, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Aleksiej Witwicki / Forum

Rzecznik Praw Obywatelskich – czy będzie dalej ostoją obywateli?

Jak ważną funkcję pełni Rzecznik Praw Obywatelskich mogliśmy się przekonać przez ostatnie pięć lat niemal codziennie. Adam Bodnar, wybrany przy szerokim wsparciu organizacji pozarządowych, znakomicie wywiązywał się ze swoich obowiązków, choć przyszło mu pełnić swoją funkcję w czasach bardzo ciężkich dla praw obywatelskich i demokracji. Wkrótce dobiega końca jego kadencja. Mamy świadomość, jak potrzebny jest nam, Polkom i Polakom, ale też nam – organizacjom pozarządowym – niezależny, odpowiedzialny, rzetelny człowiek na tym stanowisku. Dlatego z wielką radością powitaliśmy akcję NASZ RZECZNIK, w ramach której prowadzona jest kampania na rzecz wybrania Rzeczniczką Praw Obywatelskich Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz. Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii, dzieląc się krótką notką o kandydatce, zaczerpniętą właśnie z tej strony. 

Doświadczenie zawodowe i społeczne Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz 

Nasza kandydatka związała swoje życie zawodowe z ochroną praw człowieka. Opuściła prestiżową kancelarię prawną by podjąć się służby publicznej jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki doświadczeniu pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich łączy wiedzę i umiejętności strategiczne z dużym rozeznaniem w problemach obywateli. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. Wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich zjechała Polskę spotykając się z mieszkańcami. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu doskonale wie, jakie wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności stoją przed nami w związku z nowymi technologiami, wyzwaniami demograficznymi, zmianami klimatu. Absolwentka liderskich programów Marshall Memorial Fellowship (2019) i Leadership Academy for Poland (2017). 

Łączy wybitne umiejętności prawnicze z głębokim zaangażowaniem w sprawy obywatelskie, co widać w jej działalności w organizacjach pozarządowych i wsparciu prawnym osób nieuprzywilejowanych. 

O wysokich kwalifikacjach etycznych świadczy, że została jedną z najmłodszych sędzi dyscyplinarnych w Adwokaturze. Jej najważniejszą misją jest przeciwdziałanie podziałom społecznym niosącym ze sobą wykluczenie i mowę nienawiści. Mocno wierzy w dialog, wagę edukacji obywatelskiej i budowanie włączającej wszystkich wspólnoty. 

Stowarzyszenie Plac Solidarności włączyło się do działań na rzecz wyboru pani Rudzińskiej Bluszcz, a z nami blisko czterysta organizacji z całej Polski. W dobie kryzysu demokracji w Polsce, to stanowisko jest niezmiernie ważne. Chcemy na nim osobę kompetentną, niezależną, rzetelną, godną zaufania. Stawiamy na Zuzannę Rudzińską Bluszcz. Dołącz z nami do akcji NASZ RZECZNIK! 

Zdjęcie ze strony https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/bitwa-o-rzecznika-czyli-czas-dla-pacyfistow,283,4962